Plan R35 Plus hurtigherdene finsparkel

550 kr pr. stk

Fyll inn farge og antall stk.

Vekt

Antall

Totalvekt:

Totalpris:

20 kg

550 kr

Plan R35 Plus er en hurtigherdende sementbasert finsparkel for gulv og vegg innendørs i tykkelser fra 0 – 50 mm.

Produktinformasjon

Plan R35 Plus består av sement, velgradert, fint tilslag og syntetiske tilsetningsstoffer.Plan R35 Plus er en tiksotropisk pasta som lett kan påføres, har god heftfasthet mot underlaget og som tørker så raskt at påfølgende maling, legging av gulvbelegg eller keramiske belegg kan utføres allerede etter 3 til 4 timer.Plan R35 Plusherder uten svinn og sprekkdannelse, og oppnår høy bøyestrekk- og trykkfasthet etter kort tid. Overflaten har i tillegg høy slitasjemotstand. Den ferdige overflaten der Plan R35 Plus brukes er meget glatt, hvilket gjør den spesielt egnet til legging av alle typer myke gulvflater og belegg. Ved å tilsette en polymertilsats; Latex Plus til Plan R35 Plus, forbedres vedheft til metallflater, gamle gummigulv, PVC, sponplater, parkett, treverk, linoleum og tilsvarende overflater.

Systemblokk bruker Mapei

Mapei er et av verdens største konsern i vår bransje, og har ansatte i over 80 land i alle verdensdeler. 5 % av omsetningen brukes til forskning og produktutvikling – rettet mot økologiske bærekraftige produkter og systemer som ikke inneholder løsemidler og forurensende stoffer. Mapei har 18 forskningssentre, hvorav ett er hos Mapei i Nord-Odal.

Systemblokk har valgt å samarbeide med Mapei. Mapei leverer et bredt spekter av produkter som er relevant for vår bransje. Vi i Systemblokk har forhandlet med Mapei i snart 20 år. Vi mener at Mapei leverer de beste lim og mørtel produktene i Norge. Vi sender våre ansatte på kurs hos Mapei, slik at de skal kunne gi deg det beste av det du måtte trenge. Og på forsknings siden er det ingen i verden innenfor denne produktgruppen som bruker så mye ressurser som Mapei. Derfor gir vi deg det beste innenfor miljøvennlige produkter som er å finne på markedet.

Dokumentasjon

Teknisk data

Vekt I/A
Farge

Grå

Konsistens

Pulver

Egenvekt pulver (kg/m3)

1500

Tørrstoffinnhold

100 %

Lagring

Lagret frostfritt i uåpnet originalemballasje forandres ikke bruksegenskapene de første 12 månedene

EMICODE

EC1 – meget lav emisjon

MAL kode

1993: 00-4

Kornstørrelse (Dmax)

0,2 mm

Emballasje

20 kg sekk og 5 kg alu-pack

Anbefalt vanntilsetning

6,0 – 6,4 liter/sekk

pH

ca. 12

Brukstemperatur

Fra +10°C til +25°C

Brukstid

ca. 15 min

Avbindingstid

EN 13454-2 NPD

Belegningsklar etter

3 – 4 timer

Bedriftskunder

Anbefalte produkter for deg

Rull til toppen

Ta kontakt!

For bedriftskunder gjelder egne priser.
Ta kontakt med oss så finner vi riktig pris for ditt prosjekt.